NewHomePage.png
Screen Shot 2014-10-07 at 2.23.49 pm.png
Screen Shot 2014-10-07 at 4.08.31 pm.png
Tauparapara.png
NewHomePage.png

HomeNau mai, haere mai 
ki te ipuraki o Te Rūnaka o Ōtākou,
koutou kā uri o, Moki Tuarua rāua ko Tāoka, 
koutou hoki i tiro kau atu,
nau mai, tomo mai!

SCROLL DOWN

HomeNau mai, haere mai 
ki te ipuraki o Te Rūnaka o Ōtākou,
koutou kā uri o, Moki Tuarua rāua ko Tāoka, 
koutou hoki i tiro kau atu,
nau mai, tomo mai!

Screen Shot 2014-10-07 at 2.23.49 pm.png

Whakatauki


 

Ōtākou Runaka is near the end of Otago Peninsula, Dunedin. Traditionally, the Otago Harbour has been of significant importance as a food source for the Ōtākou people and in particular, the cockle or tuaki as they are locally known.

Tuaki have been an important food source for Muaupoko (Otago Peninsula) Maori for generations. The whole area was once speckled with many kaik (villages) and Pukekura (Taiaroa Head) was an important fortified pa.

Ōtākou is 'home' to Waitaha, Rapuwai, Kati Hawea and Kati Mamoe; where in the early 19th century, Ngāi Tahu, Ngāti Māmoe and Waitaha had blended into a single tribal entity. 

Of significant importance is Ōtākou marae was one of the places where the Treaty of Waitangi was signed in 1840. Those who signed were descended from ancestors of all three tribes.

Whakatauki


 

Ōtākou Runaka is near the end of Otago Peninsula, Dunedin. Traditionally, the Otago Harbour has been of significant importance as a food source for the Ōtākou people and in particular, the cockle or tuaki as they are locally known.

Tuaki have been an important food source for Muaupoko (Otago Peninsula) Maori for generations. The whole area was once speckled with many kaik (villages) and Pukekura (Taiaroa Head) was an important fortified pa.

Ōtākou is 'home' to Waitaha, Rapuwai, Kati Hawea and Kati Mamoe; where in the early 19th century, Ngāi Tahu, Ngāti Māmoe and Waitaha had blended into a single tribal entity. 

Of significant importance is Ōtākou marae was one of the places where the Treaty of Waitangi was signed in 1840. Those who signed were descended from ancestors of all three tribes.

Screen Shot 2014-10-07 at 4.08.31 pm.png

Te Rūnanga ō ŌtakouWe wish to acknowledge our wider hapū members. We have a proud history and a promising future and we wish to connect and share with the nearly 8,000 members who are able to register with Te Rūnaka o Ōtākou. We know that very few of our people actually live in or are able to visit Ōtākou on a regular basis. We hope that this website encourages you to be a part of what is happening with Te Runaka o Ōtākou and provides avenues for participation, learning and communication.

Te Rūnanga ō ŌtakouWe wish to acknowledge our wider hapū members. We have a proud history and a promising future and we wish to connect and share with the nearly 8,000 members who are able to register with Te Rūnaka o Ōtākou. We know that very few of our people actually live in or are able to visit Ōtākou on a regular basis. We hope that this website encourages you to be a part of what is happening with Te Runaka o Ōtākou and provides avenues for participation, learning and communication.

Tauparapara.png

Tauparapara


Tauparapara

I ora ki te Takutai o te Raki

I hika i te Tara o te Marama

Waiho rātou hai pōri

Heke iho a Tukiauau

Ka tū a Whakaraupuka

Tērā a Tūwiriroa ki Motupara

Arā te taumata o Hā-ki-te-kura

Mahue mai a Korokiwhiti

E kā kuru tokarerewa

Hapetuakiwhiti

Tūokioki

Mau atu ki Maru kaitātea

Tarere ki whenua uta

Tau ana e!

Tauparapara


Tauparapara

I ora ki te Takutai o te Raki

I hika i te Tara o te Marama

Waiho rātou hai pōri

Heke iho a Tukiauau

Ka tū a Whakaraupuka

Tērā a Tūwiriroa ki Motupara

Arā te taumata o Hā-ki-te-kura

Mahue mai a Korokiwhiti

E kā kuru tokarerewa

Hapetuakiwhiti

Tūokioki

Mau atu ki Maru kaitātea

Tarere ki whenua uta

Tau ana e!