Ko Pikopiko Noa   Waiata Tāwhito
He waiata tawhito nō Kāi Tahu
Nā Paulette Tamati-Elliffe te rangi

Ko pikopiko noa, haereere noa Whatitata rā ki te takutai anō.
Kua kite atu ki te iwi nō paraoa mauria mai hei patu tei taha, hei heru tei taha e.

Manaakitia e Uenuku, hei tohu mōhona ka hori atu ki te Huka-o-te-rangi, Hoki rawa mai, kua hē te iringa o te heru e.
Uiui rā ki ngā poupou o te whare, kāhore te kī te waha
Uiui rā ki a Kahutia-te-Rangi, “Kei whea rā taku heru e?”

Ka riro i te tahae, pōriroriro, tiraumoko moenga rau raukawakawa
Whakamā anō tērā a Ruatapu.  Hoea atu nei ko tōna waka Tū-te-pewa-raki ki te moana e.

Unuhia atu te koremu.  Ka mate Pīpī e, Ka mate Tāhau e
Ka mate Te-Ata-o-Tūmahina. Matariki kakau o te ata nei

Kī mai Ruatapu, “Mā wai rā e kawe atu te tohu ora ki uta?”
Kī mai Paikea, “Māku rā ka tae i ahau Ko tāteha ika, ure teha e”

Tauhanga mai Paikea ki a Ruatapu.  Whakakewa te moana e takoto.
Pōkia iho tērā ki Hikurangi.  Whakaputa i te waru kia mau! Ko te wehi e!

Whati mai te tai o Ruatapu, he puke pōpō.
Tere rawa mai te hunga ora te piki ake i te maunga

Ko te Hiwinga, ko te Maihi, ko te Marara
Ko te Para-whenua-mea
Tutu noa e i a Mārereaotonga
Mau tonu rā ki a Ruatapu e