Waiata mō/nō Ōtākou

These are the 10 waiata on the C.D. in order with explanations. If you have any questions about the waiata or rangi bring them to Tahu, Paulette or Megan.

1. Waiata mō Ruatapu rāua ko Paikea

This waiata is an old waiata that is found in the whakapapa and traditions of Ngāti Porou, Ngāti Kahungunu and Kāi Tahu.
This waiata has two tunes, a moteatea style put together by Paulette Tamati-Elliffe and a guitar tune by Godfrey Pohatu.
The waiata would be appropriately sung after any whaikōrero, particularly that which connects the three tribes and whakapapa mentioned above.
It is not really appropriate to use at a tangi. However on some occasions it may but we need to wānanga this.

He whakamārama mō te waiata nei

This is a rendition of an old waiata that was sourced from the Hocken Library archives.
The original version is slightly different as it was a waiata tawhito and not an oriori as it is now.
Godfrey and Toroa Pōhatu put the tune to this waiata for Kāi Tahu Whānau for their trip to Canada in 1997.
The song tells of the jealous relationship between Kahutiateraki (Paikea) and his half-brother Ruatapu.
The whakapapa above is the Kāi Tahu version of their relationship.
Uenuku and Te Wairutuātai are the whare and the wharekai out at Moeraki.
Tahupōtiki is of course our ancestor from which we take our tribal

1. Waiata:

Ko pikopiko noa, haereere noa a Whatitata rā ki te takutai anō

Kua kite atu ki te iwi nō paraoa mauria mai, hei patu teitaha, hei heru tei taha e

Manaakitia e Uenuku, hei tohu mōhona, ka hori atu ki te Huka o te rangi

Hoki rawa mai kua hē te iringa o te heru e.

Uiui rā ki ngā poupou o te whare

Kāhore te kī te waha, Uiui rā ki a Kahutia te Rangi, Kei whea ra taku heru e

Ka riro i te tahae, pōriroriro, tiraumoko, moenga rau raukawakawa

Whakamā anō tera Ruatapu, Hoea atu nei ko tōna waka Tutepewa raki ki te moana e

Unuhia atu te koremu, ka mate Pipi e, ka mate Tahau e, ka Mate Te Ata o Tumahina, Matariki kakau o te ata nei

Kī mai a Ruatapu “ Mā wai ra e kawe atu te tohu ora ki uta”

Kī mai a Paikea “ Māku rā ka tae i ahau ko tateha ika ure teha e”

Tauhanga mai Paikea ki a Ruatapu, Whakakewa te moana e takoto , Pokia iho tera ki Hikurangi. Whakaputa i te waru kia mau! Ko te wehi e!

Whati mai te tai o Ruatapu, he puke popo , tere rawa mai te hunga ora, te piki ake i te maunga

Ko te hiwinga , Ko te maihi, ko te marara, ko te Paru whenua mea,

Tutu noa e , I a Mārereaotonga , Mau tonu ra ki a Ruatapu e

2. HE WAIATA, NA NGAI-TAHU (A Ngai Tahu waiata)

This waiata is appropriate to sing after a speech at a powhiri. It is a nice simple waiata that has recently had a tune put to it. It is a love/lust song! A wahine of Taiaroa’s refers to him as the flee who obviously has got under her skin.

This could be used for the loss of a loved one at a tangi, but there are more appropriate tangi songs in this repertoire of waiata. This is a good waiata to sing after a whaikōrero at Ōtākou or after one of our speakers.

 

Te tuiau, ki te katikati,

Te whakakekeu moe i a au,

Te whiuwhiu taku tatari,

Kei Parakiwitini,

E patu mai ra, Taiaroa,

I te Kakerangi,

E takaru ra,

Kei te moana.

Translation:

The flea , that frequently bites

and disturbs my sleep

as I flick it away

At Preservation Inlet

Taiaroa has gone, killing seals

splashing about in the sea

3. Oriori – Te Whare o Te Ruahikihiki

This waiata/oriori was written by Tahu Potiki in 1994. It recites our whakapapa, battles and stories.

This waiata is appropriate to sing at a powhiri however the first up beat tune that was put to this waiata by Paulette Tamati-Elliffe and actions by Paulette and Lily Fraser would relegate the waiata to being sung at poroporoaki or for entertainment.

 

Ko te whare nei

Te Whare o Te Ruahikihiki

Hai wharekura mōhou e tama e

Ko kā waihuka o te awa Waitaki

Rere atu ki kā whakairo o Āraiteuru

Ki te tekoteko i whakatūria ai e Taoka

Ko Pukekura.

Whakaroko e hine

Tahuri o tarika ki te waha

Koi meatia he tipuna ūia koe

He poketara koe

Ko kā tīpuna e poupou ana

Ko Kurī

Ko Rakitawhiao

Ko Rakipāka

Ka puta mai a Mānawa i te Pūharakeke ki Pariwhakatau

Tātai rakatira mai i a Moki e

Nā te uruka whare ka mate a Tukitaharaki

“Kauraka tōku mate e kaki”

Purupuru te tarika a Kāpō

Ka toe a te taina nei

I te Makā Paruparu e

Rere atu te wharauka Kaue

I te parekura ki Rakiura

Riro mai ki Te Pahi

Ka moe i te Hākui o te Ao

Noho i te whare nei kā hua o Hawea

Te Mano o Rapuwai

Huri o konohi ki ōku mātua

Kai whea Huka Wehiwehi nei

Ko haere ki Paerau

Ū tou nei ki kā pukakaho

O te whare e – e

4. Mōteatea He waiata tātai mō Tāne

This is a waiata found in Tikao recordings. Tikao claims it comes from Hateatea. A tune was put to this a number of years ago. This waiata would be appropriate to sing at a powhiri.

The waiata recounts our story of Tane who went to the underworld in search of his wife, Hine titama who became Hinenuitepō. Hinetitama fled in shame when she discovered that Tane was infact also her father. She goes to the underworld and resides in a house called Poutereraki.(Poutū-te-raki in the waiata) She tells Tane to go back to the world of the living to raise their children and take with him the stars as a cloak to clothe Raki(the father) The stars are then listed in the waiata.

 

Ka noho a Tāne, ka noho i a Hine-tītama

Ka titamatia te pō, ka timatia tea o,

Ka uia i reira, “Ko wai te matua nāna nei au?”

I ūia ki te poupou o te whare, kāhore te kī te waha

I ūia ki te pātū o te whare, kāhore te kī te waha

E mate rā i te whakamā ka nunumi ka tawha

Ki te tara o Poutū-te-raki nei

“E haere anakoe e Tane ki whea?”

“E whai atu ana i tā tāua hua nei”

E hoki koe e Tane ki tea o, hai whakatupu i a taua hua nei

Tangohia main ā e koe ko ngā tupuni o Wehi-nui-a-mamao

Ko Hira-uta, ko Hira-tai, ko Pari nuku, ko Pari raki

Tangohia mai nā e koe ko te tātai whetū

Puaka nei, Takurua nei, Poutū nei, Meremere nei,

Matariki nei, Aotahi-mā-rēhea nei

Hei ariki mō te tau

Whakane-ki-pungarehu nei, ko Whaka-motu-motu nei ko Wero-te ninihi nei

Ko Wero-te-kokoto nei, ko Wero-te-ao-marie nei

Ko Te Ahuru nei, Wewera nei, Te-Mahana nei e

I tatai atu ki te Raki

Kia tau ai. Ko Manako-uri nei

Ko Manako-tea nei, ko Whiti-kaupeka

Ko te Ika o te Raki, e tama....

  1. Ruatapu and Paikea - Rangi by Godfrey and Toroa Pohatu

 

Kopikopiko noa, haerere noa, a Whatitata rā ki te takutai anō

Kua kite atu ki te iwi nō paraoa mauria mai nei hei patu teiha, hei heru tei taha

Manaakitia mai e Uenuku, hei tohu mōna nei, hei tohu mōna e.

Hoki rawa mai nei Uenuku. Kua hē te iringa o te heru e.

Uiui rā ki ngā poupou o te whare e

Kāhore ra te kī mai te waha

Uiui rā ki a Kahutia te Rangi e

Kei whea rā? Kei whea taku heru? - Taku heru e!”

Ka riro i te tahae, pōriroriro. Tiraumoko moenga rau raukawakawa nei.

Whakamā anō tera a Ruatapu.

Hoea atu nei ko tōna waka ki te moana e.

Unuhia atu te koremu. Ka mate pipi e, Ka mate tahau e

Mate ra Te Ata o Tumahina nei, Matariki kakau o te ata nei

Ruatapu e “Mā wai rā e kawe atu nei

Tohu ora e Atu ki uta”

Paikea e “Māku rā ka tae i ahau e

Tateha e Ko tateha ika – ure teha e”

Tauhanga mai Paikea ki a Ruatapu. Whakakewa te moana e takoto nei.

Pokia iho tera ki Hikurangi. Whakaputa i te waru kia mau! (Hei!) Ko te wehi e!

Whati mai te tai o Ruatapu, he puke popo e, he puke popo e.

E tere rawa mai te hunga ora, te piki ake nei i te maunga e.

Ko te hiwinga Ko te maihi, ko te marara

Ko te Paru e a whenua mea

Tutu noa e I a Mārereaotonga e

Mau tonu e ki a Ruatapu! Ruatapu e

6. Ka puawai te rakatahi.

This waiata was written by Tahu Russell a number of years ago. Tahu was an incredibly talented musician. It is now a waiata-ā-ringa and is a great waiata to sing as entertainment, perhaps for a poroporoaki.

This waiata talks of our youth blossoming and asks our Tāua and Pōua to listen to our rakatahi. They are asking for support, guidance and wisdom.

 

Ka puawai te rakatahi e

E Tāua mā, e Pōua mā

Whakaroko ki te taki o te rakatahi

E whai ana kā taoka o kā tūpuna Māori e

Tēnei te kaupapa e manaaki nei

Whakapono, tūmanako me te aroha e

Aue, Ka heke ka roimata o kā tūpuna ka puawai te rakatahi e

Ka mihi atu ki te whānau o te motu e

Kia kaha rā, kia ora rā e te iwi e

Aue, ka heke kā roimata o kā tūpuna

Ka puawai te rakatahi e

Ka puawai te rakatahi

Haumi e, hui e, tāiki e

7. KĀ WĀ O TE TAU (mō kā tamariki)

This waiata is appropriate to sing for tamariki and appropriate to sing while people are eating, as a waiata to entertain. This waiata would also be appropriate after a poroporoaki to acknowledge the ringa wera.

 

Makariri Makariri Makariri e

He reka te tuaki kaimārire

Ka haere te whānau ki te pāti e

Ka peke kā kuha i te anu

Auatu rā, ka kī te puku

Kana(Kana) Kana(Kana) Kana(Kana) e

I hea koe i te ao kowhai?

Wero tuna, hao inaka, hī ika ai

Kotore areare! Ekari he pai

Kai te kī te pātaka i te kai

Raumati Raumati Raumati e

Ka kura te one, ka kura te wai

ko kā Kōurariki i whakatau mai

Kinikini pekepeke pakēpakē mai

Kātahi te hauka o te tai

Kāhuru Kāhuru Kāhuru e

Moromoro atu moromoro mai

Ka tīkina atu te rimurapa pai

Mō ōku whanauka ki te whakakīkī

Aku pōhā ki kā manu tītī

Translation:

Winter

The bountiful cockles are sweet

The family goes to the shore

The thighs are numb with cold

Never mind, the tummy is full!

Spring

Where were you when it was all going on?

Spearing eels, gathering whitebait, fishing

Greedy! But its all good

The storehouse is packed with food

Summer

The sand is red, the sea is red

It is the masses of whale krill

Pinch, jump, crunch

The beach stinks!

Autumn

Rolling and swaying

Collecting the bull kelp

For our cousins to fill

the bags (made of bullkelp) with muttonbird

8. Terea te waka

This is a patere written by Paulette and Charisma Rangipunga, 2009. It is suitable to do after a whaikōrero, in support of a kōrero or mihi.

This waiata talks of our tupuna navigating their way to Aotearoa and Te Waipounamu and asserting their mana here.

 

Terea te waka Hei!

Terea te waka Hei!

Terea taku waka unua

Terea taku waka tipuna

Terea taku waka kautere ka wero tōna ihu i ka puke moana

Ka tae ki te whenua

Ko te kahui tipua

Ko te kahui roko

Ko te kahui Waitaha e

Ka titi ki te ao Uruao

Ki ruka taku waka pa kakano

Ka eke panuku, eke Takaroa

Haumi e, hui e, taiki e

9. Waiata Taki

This waiata is appropriate only for a tangi.

Written in 2006 at Ōtākou at a wānaka by: Robyn Meehan, Paulette Tamati-Elliffe, Megan Ellison, Tahu Pōtiki, Edward Ellison and Komene Cassidy.

 

Kāore hoki te aroha i kaikinikini i a au

Ka timu te tai ki hea, ki Ōtākou

E rere atu ki te ara moana, tāria roa te pari mai

I waiho mokemoke mai

Me he toroa tikapa

E hāroa e te Pū-nui-o-toka, tē hoki mai e i i i

Auē te mamae e kau kino nei i a au

Me he hauaitu

Me pēwhea au e whai tō tira kaumatua

I mahue mai me kā maharataka o te wairua takaarohi

Taku kākau i rikiriki

Taku kākau i whatiwhati e i i i

Translation:

How the sorrow gnaws at me

Where has the tide receded at Ōtākou

You have taken wing on the pathway to the sea,

How long must I wait for your return

I am left here distraught and alone

Like a mournful toroa you were carried off by southern wind

Never to return

The grief eats away at me

The bitterly cold wind of death devastates me

How do I follow you to that gathering of souls

Yet I am left alone with only the shimmering memory of you

My heart is broken into pieces

My heart is fragmented, splintered

10. Waiata Taki 2

This song was found in Hoani Kaahu’s papers and is only appropriate to sing at a tangi.

A tune was put to this at a waiata wanaka in 2006 at Ōtākou by Paulette Tamati-Elliffe and Komene Cassidy

 

E kore rā e te aroha i roto rā

E tangi mo ngā hoa ka riro, ka mene ki te pō

Te ai he hoa takaarohi mo ēnei rā

Me kapo kau i te wairua

Me kore e hoki mai

Aue, e te aroha

Aue te mamae

E pēhi kino nei i au

E kore e mutu mai

Translation:

I grieve for those who have been taken, who gather in the darkness

There is only a faint memory remaining

Your soul has departed

Never to return

Alas the sorrow

Alas the grief

I am oppressed by this pain

This seems never ending