https://soundcloud.com/tepioke/t-nei-t-tai-roa-tahu-p-tiki

Tēnei tō Tai Roa   Haka
Nā Tahu Pōtiki,
Nā Komene Cassidy te rangi

Titiro kau nei ki waho ki te rae o Pūrehurehu rā
Rā pea koe kei runga i te karetai moana
He toroa awe nui e topa ana
Tēnei tō tai roa
Ko Ōtākou e au-miha!
Tēnei tō toka tū
Ko Piopiotahi e au-hāro!
Tēnei tō awa nui
Ko Mataū e kororiporipo!
Oma mai koe ki konei ki te Tihi o Waiari
Hei aha   ?
I kīa ai he wehi tō te tangata whai noa!
I Ā Hā Hā! Hī!
Tēnei tō Tai Roa   Haka
Nā Tahu Pōtiki tēnei i tito, Nā Komene Cassidy te rangi

Fix your stare, Beyond the headland of Pūrehurehu,
It is you indeed upon the wave tops,
Soaring and swooping like a great albatross
This is your tidal coast,
Ōtākou of the heavy seas,
This is your rocky haven,
Milford Sound of the calm waters,
This is your mighty river,
Clutha raging and turbulent.
And you run to this place,
Below Te Tihi o Waiari for what reason?
Perhaps you have heard others will not follow

Tēnei te Ruru   Haka
Nō Ōtākou, Nā Piri Sciascia te rangi

Kaea:    Tahupōtiki

Katoa:  Māraka, māraka

Kaea:    Tahupōtiki

Katoa:  Māraka, māraka

Tēnei te Rūrū te koukou nei
Kihai Māwhitiwhiti
Kihai Mārakaraka

Te Ūpoko nui o te Rūrū
Terekou
He pō
He pō
He ao
Ka Awatea

Nā Matiu Payne te whakamārama

The descendants of Tahupōtiki
Rise up, rise up
The descendants of Tahupōtiki
Rise up, rise up
This is the Rūrū who calls
Whose head does not bow from side to side or up and down
The head of the Rūrū is steadfast on its shoulders as it calls
Calling us from
The darkness
And into the light
To a dawn of new understanding