https://soundcloud.com/kmk-21/te-whare-o-te-ruahikihiki

Te Whare o Te Ruahikihiki   Waiata Tāwhito
Nā Tahu Pōtiki i tito i te tau 1994,
Nā Paulette Tamati-Elliffe te rangi


Ko te whare nei te Whare o Te Ruahikihiki
Hai wharekura mōhou e tama e
Ko kā waihuka o te awa o Waitaki
Rere atu ki kā whakairo o Āraiteuru
Ki te tekoteko i whakatūria ai e Taoka, Ko Pukekura.

Whakaroko e hine, tahuri o tarika ki te waha
Koi meatia he tipuna ūia koe he poketara koe e

Ko kā tīpuna e poupou ana
Ko Kurī
Ko Rakitawhiao
Ko Rakipāka
Ka puta mai a Mānawa i te Pūharakeke ki Pariwhakatau
Tātai rakatira mai ki a Moki

Nā te uruka whare ka mate a Tū-ki-taha-raki
“Kauraka tōku mate e kaki”
Purupuru te tarika a Kāpō
Ka toe a te taina nei i te Makā Paruparu e

Rere atu te wharauka Kaue i te parekura ki Rakiura
Riro mai i a Te Pahi ka moe i te Hākui o te Ao
Noho i te whare nei kā hua o Hawea
Te Mano o Rapuwai

Huri o konohi ki ōu mātua kai whea te huka wehiwehi nei? Ko haere ki Paerau.
Ū tou nei ki kā pukakaho
O te whare e - e


This is the house of Te Ruahikihiki

Son, let this be a house of learning for you
The frothy head waters of Waitaki
Flow out to the waka, Āraiteuru
To the carved figurehead erected by Taoka at Pukekura Pā

Listen my daughter, listen to the story
Lest your ancestors ask, have you no pedigree?

The ancestors remembered are
Kurī
Rakitawhiao
And Rakipāka
It was Mānawa who survived the battle, named Pūharakeke at Pariwhakatau
The chiefly line descends then to Moki

Tūkitaharaki died a natural death
And said “Do not avenge my death”
Kāpō didn’t listen and fell in the battle
dragged through the sand like a dirty Barracuda

Then the Kauae Clan fled the battle for
Rakiura
Te Pahi took Hākuiao as his wife
The lines of descent joined, they are the descendants of Hawea, the multitudes of Rapuwai
Turn towards your old ones, where have they all gone? They have gone to Paerau.
The stories are bound forever to the walls
of the house