Papaki kau ana te Tai o Mihi   Haka Pōwhiri
Nā Komene Cassidy

 

Papaki kau ana:            Papaki kau ana te tai o mihi

Whakatarawai ana te waka:  He au tuke, he au hāro

Ko te pupuha o Tinirau:    Ka pari mai te kauika,
                           Ka pari mai te tira paraoa

Ka aropuke te ngaru pae whenua:
                      Kia kawea mai ai tō waka
                      ki te kaunukutanga o te wai,
                      ki te patīnga o te tai
                      Ki te tai papaki rua, a, ki uta

Ko irewaru e tōrino atu ana: 
                      i runga i te hau o maioha
                      Ko te reo te whatinga o te tūātea
                      e pōwhiri atu ana ki a koutou

Auē haere mai     Tauti mai

Auē haere mai     Tauti mai
                  Nei te reo pōwhiri e kawea ana
                  E te tai mihi, e te tai maioha

E mea o!          O!  x2
Ko koe anō        Ko koe anō i haere mai rā
                  i a Tūraka-nui-a-rua
                  I te-poroporo-ki-hua-riki e

Haere mai     Haere mai

Haere mai     Haere mai
              Auē ki taku hui, hī!

Crashing waves:      Crashing waves of greeting

A canoe on the horizon:  Rough at sea, calm onshore

A spouting whale:        A school of whales approaches
                         A party of chiefs approaches

The landward wave swells:
                  So that it may carry your waka
                  To where the water runs steadily,
                  to the flowing tide
                  To where the two tides meet

The voice of the sea drifts out: 
                  To you on the winds of regard
                  The voice, is the crest of the
                  breaking wave
                  Calling out to welcome you.

Welcome   Welcome

Welcome   Welcome
          This is the voice of welcome carried on the tides
          of greeting, of salutation

Answer the call!  O!

It is you again
            It is you again who has travelled
            from Turaka-nui-a-rua
            from Te-poroporo-ki-hua-riki e
            Welcome
            Welcome
            To this gathering

Whakataukī/Kīanga

1. Whakatarawai ana te waka       
        
- The canoe is like a speck on the horizon.

Tarawai is unevenness in the horizon line at sea that would indicate a canoe coming over the horizon.

2.  Ko te pupuha o Tinirau
        - The whale spout of Tinirau.


Whales are synonymous with Tinirau and are also used to talk about chiefly people. This is used in the waiata to announce that a travelling party is on its way.

3.  Te Tai Papaki Rua
        - Place where two waves meet

This saying is used in this waiata to talk about the meeting between peoples.

Ngā Kupu Hou - New Words

Aropuke             - Swell (as in a wave)
Au hāro             - calm seas
Au tuke             - Rough seas
Irewaru             - Spirit voice heard on the sea coast
Kauika              - Pod of whales, party of chiefs
Kaunuku(tanga)      - Move steadily
Maioha              - Mihi, greeting
Matakuikui          - Joyful
Ngaru pae whenua    - Landward wave
Patī(nga)           - Flowing tide
Pupuha              - Whale’s spout
Tira Paraoa         - Pod of whales, party of chiefs
Tōrino              - Drift
Uta                 - Land
Kawe(a)             - to carry