Te Runanga o Ngai Tahu are hosting the Te Tai Araiteuru Mahinga Kai/Ragional Forum.